Arbeitsgemeinschaft für Veröffentlichung

Banater Familienbücher - AVBF

(Joint venture to publish Banat Family Books )  

 

Mit Ihren Vorbestellungen konnte das Familienbuch Lazarfeld - Klek veröffentlich werden.

With your advance orders we were able to publish the family book Lazarfeld - Klek

  Vielen Dank!  / Thank you all !

Familienbuch Lazarfeld-Klek im Banat kann bezogen werden, nur noch wenige Exemplare vorhanden. Preis 25 €, zzgl. Versandkosten
Bezug: Philipp Lung, E-mail:philipp.lung@t-online.de  in Europa
Dave Dreyer, E-mail:ddreyer@pacbell.net  in Übersee

Family book  Lazarfeld-Klek im Banat can still be ordered, only a few onhand. Price 25 €, plus shipping
Order: Philipp Lung, E-mail:philipp.lung@t-online.de  in Europe
Dave Dreyer, E-mail:ddreyer@pacbell.net  Overseas

 

  Albrecht B. Christine

  Ankner Josef Hans D

  Aufmuth Joe USA

  Barber Dolores J. USA

  Baron Lorenz D

  Benz Karl D

  Bob Erwert USA

  Dr. Bornbaum Werner

  Brem Franz D

  Dieksander Sigrid D

  Dornstauder Frank USA

  Dr. Dreyer David USA

  Egert Roswitha D

  Erdman Shirley-Ann  Can

  Fassler Hermina D

  Fischer Clara USA

  Fochler Peter A

  Focht Thomas USA

  Frank Katharina D

  Frank Josef D

  Fridrich Josef D

  Gajo Frank USA

  Gerhardt Hans D

  Giel Dieter D

  Goetz Robert USA

  Haley Pat USA

  Harle Franz D

  Harle Richard D

  Hartmann Brigitte D

  Hartman George USA

  Hoffman Nik Ireland

  Horn Nikolaus D

  Hummel Peter D

  Hutfluss Michael D

  Jäger Richard D

  Dr. Junkers Günter D

  Kaip Chris Can

  Kaiser Franz-Josef  D

  Kehl Charlotte  D

  Kern Matthias  D

  Kirchner Rudy Can

  Prof. Dr.Kleinfelder Erich D

  Kottak Ann Tim USA

  Krämer Anton D

  Krause Thomas D

  Krisch Willi D

  Lang Josef  D

  Leitl Marko D

  Leptich Ann USA

  Leidermann Frank USA

  Leto Tina USA

  Lund-Johnson Eileen USA

  Lung Philipp D

  Mayer Barbara USA

  Michels Josef D

  Michels Sorin D

  Miles Angelika D

  Muth John USA

  Neubauer Herbert A

  Pfaff Gerharf D

  Pfeifauf Anna D

  Pfendt Horst USA

  Pirklhuber Wolfgang A

  Rapp Marianne D

  Rebel Ronnie USA

  Reiter Achim D

  Reiter Achim D

  Repp Hans D

  Richter - Knoch Reingard D

  Dr. Riegelmayer Peter D

  Satschef Adam USA

  Schaff Reiner D

  Schlotthauer Reiner D

  Schmidt Heriet USA

  Schneider Adam D

  Schneider Ewald  D

  Kim Sorensen USA

  Stadtfeld Josef D

  Stukenborg Richard  USA

  Dr. med. Telbis Luise D

  Ulitschan Jason USA

  Weissmüller Werner D

  Welsch Nikolaus D

  Wikete Hans D

  Willer Philippe Fr

  Witte David USA

  Wog Dorothy USA

  Dr. med. Zwirner Helmut D

 

 

Mit Ihren Vorbestellungen konnte das Familienbuch Heufeld-Mastort veröffentlich werden.
 With your advance orders we were able to publish the family book Heufeld-Mastort

Vielen Dank!  / Thank you all !

 Die vorbestellten Familienbücher werden Ihnen am 23. August -04 zugeschickt.
The pre-ordered books will be shipped on August 24th 04

  Aaron Scott USA   Amann Charls Fr   Ankner Josef Hans D   Benz Karl D
  Berger Christof USA   Biacsi David F   Boltner Peter D   Brem Franz D
  Bujak Anita Canada   Cincotta Carol USA   Colling June USA   Detemple Uwe D
  Dittrich John Canada   Dornstauder Frank Can   Dreyer David USA   Egert Roswitha D
  Erdman Shirley-Ann  Can   Fischer Clara USA,   Focht Thomas USA   Frank Katharina D
  Gerhardt Hans D   Giel Dietmar D   Greenbusch John USA   Gwen Olsen USA
  Harle Franz D   Harle Richard D   Hartman George USA   Hoegman Evelin USA
  Homann Mathias D   Horn Nikolaus D   Richard Jäger D   Kaip Chris Canada
  Kirchner Rudy Canada   Kottag Tim USA   Krestel Renate D   Krisch Willi D
  Leidermann Frank USA   Leptich Anne USA   Leto Tina USA   Loch Karl D
  Lung Philipp D   Matkovich Fran USA,   McCollum Laura USA   McKay Steve USA
  Mueller John USA   Pfeifauf Anna D   Porte Johann A   Prohaska Hans USA
  Rebel Ronnie USA   Reiter Achim D   Remsing Mark USA   Dr. Peter Riegelmayer D
  Russo Martin D   Schang Steve USA   Schlotthauer Reiner D   Schmidt Heriet USA
  Sr Tanya Johnson    USA   Stamm Mike USA   Stoffel Katharina D   Tarnai Peter D
  Telbis Luise D   Weissmann Josef D   Wikete Hans D